List of active policies

Name Type User consent
Opći uvjeti korištenja Site policy All users
Privola za obradu osobnih podataka Privacy policy All users

Summary

Pročitajte i prihvatite Opće uvjete korištenja Dugina LMS-a.

Full policy

Trilibris d.o.o.

Opći uvjeti korištenja

verzija 1.0: 25. svibnja 2018.

 

Pristup Sustavu za e-učenje škole stranih jezika Duga (dalje: Dugin LMS) i njegovo korištenje podliježe ovim Općim uvjetima korištenja.

Pročitajte pažljivo ove Uvjete. Korištenje ove stranice i materijala te aktivnosti na njoj podrazumijeva njihovo prihvaćanje.

 

Uvod

Dugin LMS sustav je za e-učenje koju koristi Škola stranih jezika Duga / Trilibris d.o.o. (dalje: Škola). Dugin LMS slobodan je softver otvorenog koda koji se temelji na programskom rješenju moodle. Dizajniran je primjenjujući pouzdane didaktičke i metodičke principe ne bi li pomogao nastavnicima stvoriti učinkovito okruženje za učenje. Moodle je distribuiran pod licencom GNU General Public License.

Moodle pruža niz mogućnosti prezentacije, podrške, administriranja i sudjelovanja u aktivnostima učenja i poučavanja. Te aktivnosti uključuju prezentiranje sadržaja i suradnju između korisnika i nastavnika, npr.:

 • stvaranje ili učitavanje sadržaja;

 • forume za diskusiju i chat;

 • alate za dopisivanje;

 • zadatke;

 • kvizove, odnosno testove;

 • praćenje mrežne aktivnosti korisnika.

 

Svrha Općih uvjeta korištenja

Svrha je ovih Općih uvjeta korištenja urediti odgovornosti korisnika i poticati prikladno korištenje sustava u svrhu zaštite svih korisnika i nastavnika. Opći uvjeti korištenja vrijede za vrijeme izvođenja nastave i izvan njega, u prostorima Škole i izvan njih.

 

Opći uvjeti korištenja

Korisnici sustava polaznici su jezičnih tečajeva Škole.

Da bi mogli koristiti Dugin LMS, svi se korisnici moraju registrirati.

Svi registrirani korisnici moraju prihvatiti Opće uvjete korištenja. Ti Uvjeti odnose se na čitavo razdoblje u kojemu se korisnik služi Duginim LMS-om.

Prilikom registracije korisnici moraju Školi dati privolu za obradu njihovih osobnih podataka unutar sustava i potvrditi da su pročitali i shvatili Informaciju o obradi osobnih podataka koju im je Škola dužna predočiti.

 

Odgovornost korisnika

Korisnici Dugina LMS-a suglasni su s time:

 1. da neće koristiti Dugin LMS ni za što drugo osim za potrebe učenja i poučavanja. Nenamjerna i slučajna privatna upotreba dopuštena je, npr. na forumima i chatu.

 2. da neće koristiti Dugin LMS za osobnu komercijalnu svrhu, npr. marketing.

 3. da neće koristiti Dugin LMS za učitavanje, pohranu, pristupanje ili slanje materijala koji je pogrdan, izazivački, diskriminirajući, opscen ili uvredljiv ili se takvim može smatrati.

 4. da neće na loš način predstavljati Školu ili je na bilo koju način korištenjem sustava dovesti na loš glas.

 5. da će biti odgovorni za moderiranje rasprava na forumima koje su sami započeli.

 6. da će se uvijek ponašati profesionalno, biti pristojni i uljudni kada koriste Dugin LMS. Dugin LMS ne smije se koristiti za klevetu, ogovaranje ili uznemiravanje drugih osoba.

 7. da će administratoru ili nastavniku prijaviti sav sadržaj koji smatraju neprimjerenim.

 8. da neće plagirati u svojim uratcima i zadatcima.

 9. da neće prekršiti autorska prava Škole ili trećih osoba neovlaštenim kopiranjem sadržaja s Dugina LMS-a.

 10. da neće s trećim osobama dijeliti materijale preuzete s ovog sustava.

 11. da će pristupati samo tečajevima u koje su upisani.

 12. da će se uvijek koristiti svojim pravim identitetom što uključuje ime i prezime.

 13. da neće otkriti osobne podatke drugih osoba na javnim forumima.

Materijali koji nisu u skladu s ovim uvjetima bit će uklonjeni sa sustava.

Korisnici su sukladni s time da neki materijali neće biti dostupni na sustavu te da je odluka o tome hoće li neki materijal objaviti na sustavu u isključivoj nadležnosti nastavnika.

Korisnici sustav koriste na vlastitu odgovornost. Sav materijal objavljen je u obliku koji je ponuđen korisnicima bez jamstva u njegovu točnost. Ako korisnik sumnja u istinitost i/ili točnost objavljenih materijala, treba o tome obavijestiti administratora sustava ili nastavnika.

 

Odgovornost korisnika u pogledu zaštite podataka

Korisnici Dugina LMS-a suglasni su s time:

 1. da će čuvati svoje korisničko ime i lozinku (dalje: vjerodajnice). Svoju lozinku neće dijeliti s drugim osobama te neće koristiti vjerodajnice drugih korisnika.

 2. da će voditi računa o mjerama sigurnosti prilikom pristupanja sustavu. Npr., korisnici se ne smiju prijaviti u sustav te zatim računalo ostaviti bez nadzora. Korisnici se smiju dopustiti drugim osobama da se prijavljuju u sustav koristeći njihove vjerodajnice.

 3. da neće pokušati nedozvoljeno pristupiti bilo kojem dijelu sustava.

 4. da neće objavljivati materijale koji sadrže računalne viruse i druge programe koji mogu ometati rad računalnih sustava Škole.

 5. da neće učitavati osobne, povjerljive i osjetljive informacije i materijale, osim u slučajevima u kojima je to odobreno.

 6. da će vlastite podatke održavati ažurnima i sigurnima.

 7. da neće objavljivati materijale koji promiču nasilje, radikalno ponašanje i terorizam, kao i bilo koje ponašanje opisano u Nacionalnoj strategiji za prevenciju i suzbijanje terorizma ili Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Sprječavanje radikalizacije koja dovodi do terorizma i nasilnog ekstremizma.

 8. da Škola nije odgovorna za eventulani gubitak podataka koji su objavljeni na sustavu nakon prestanka ugovornog odnosa između korisnika i Škole.

 

Kaznene mjere

Određene radnje Škola će smatrati ozbiljnim kršenjem Općih uvjeta korištenja te će biti podložne strogim kaznama za korisnike, uključujući zabranu korištenja Dugina LMS-a.

Radnje iz prethodne točke uključuju, ali nisu ograničene na:

 • namjerno ometanje rada Dugina LMS-a;
 • stjecanje neovlaštenog pristupa ili pokušaj stjecanja neovlaštenog pristupa bilo kojem dijelu sustava ili informacijama koje se u njemu čuvaju;
 • neovlašteno odavanje osobnih podataka;
 • svjesno ili nesvjesno kršenje prava intelektualnog vlasništva Škole ili trećih strana;
 • pristupanje, odnosno korištenje, slanje ili pohranjivanje materijala koji jesu ili se mogu smatrati pogrdnim, izazivačkim, diskriminirajućim, opscenim ili uvredljivim.

 


Summary

Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da se moji osobni podaci koriste u svrhu kreiranja korisničkog računa.

Full policy

Privola za obradu osobnih podataka na Sustavu za e-učenje škole stranih jezika Duga


Ovime dajem dobrovoljnu privolu TRILIBRIS d.o.o., Zagreb, Franje Kuhača 22, OIB: 25053729303, da se moji osobni podaci (ime, prezime, adresa stanovanja, e-mail) koriste u svrhu izrade korisničkog računa na online platformi za učenje stranih jezika Dugin LMS.

TRILIBRIS d.o.o. koristit će moje osobne podatke samo u te svrhe i neće ih dostavljati trećima, niti iznositi izvan Republike Hrvatske, i to tako da se podaci koriste sve do povlačenja privole.

Upoznat/-a sam da se bez dostave gore navedenih osobnih podataka ne može kreirati korisnički račun, te se slijedom toga ne može koristiti ni online platforma za učenje stranih jezika.

Upoznat/-a sam s pravom da od TRILIBRIS d.o.o. zatražim pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravom na prenosivost podataka, pravom na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatram da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka, i to sve putem e-mail adrese gdpr@lms.glagolju.com.